Mijenjam mobitel. Hoću li izgubiti Pi koje sam sakupio?

Ako ste verificirali račun bilo kojom opcijom (Facebook ili broj telefona) ne, vaši Pi su sigurni. Jednostavno preuzmite aplikaciju na novom uređaju, i prijavite se podatcima kojima ste verificirali račun. Za upute kako verificirati račun pogledajte ovdje.

Preporuka je da tu promjenu, odnosno prijavu na novom uređaju napravite nakon što vam je ciklus završio i da se prije toga odjavite sa starog uređaja.