IZJAVA:

Ovaj dokument opisuje prvo izdanje Pi čvora i plan za Testnet koliko znamo prema dosadašnjim okolnostima i podacima. Budući da je svrha izgradnje prvobitnog Testneta Pi testiranje i pročišćavanje Pi-ovog blokchaina, plan se može promijeniti budući da testnet generira više podataka za buduće korake. Zato se zove testnet.

Uvod

Čvorovi su četvrta uloga u ekosustavu Pi, a rade na prijenosnim i stolnim računalima umjesto na mobilnim telefonima. Slično kao i drugi blockchain, Pi Nodovi bit će odgovorni za provjeru transakcija na distribuciskoj knjizi i rješavanje izazova u održavanju distribuiranja valute tako što će svi čvorovi doći do “konsenzusa” o redoslijedu novih transakcija koje se bilježe.

Za razliku od čvorova koji koriste dokaz rada, kao što su Bitcoin ili Ethereum, Pi ćvorovi koristi drugačiji algoritam konsenzusa temeljen na Stellar Consensus Protocol (SCP). U SCP-u, čvorovi formiraju sigurnosne grupe i pristaju samo na transakcije s kojima se slažu oni pouzdani čvorovi. Sigurnosni krugovi (Pogledajte FAQ: Što su sigurnosni krugovi?) se objedinjuju u globalni graf povjerenja koji Pi čvorovima omogućuje formiranje kvorumskih odsječaka kako bi se utvrdilo tko može ili ne može potvrditi transakcije u zajedničkoj knjizi.

Za razliku od većine drugih kripto projekata, Pi čvor će i dalje slijediti filozofiju usmjerenu na korisnika. Umjesto da za postavljanje čvora budu potrebna duboka tehnička znanja, svakodnevni će ljudi to moći napraviti instaliranjem desktop aplikacije na svoja računala. Pomoću ove računalne aplikacije Pioniri mogu uključiti / isključiti softver čvora kako bi svoje uređaje učinili dostupnima / nedostupnima za posluživanje kao čvor.

Pi će se i dalje pridržavati metodologije progresivne decentralizacije dok razvija svoj testnet. Tijekom početnog Testneta, Pi-ova blockchain komponenta softver čvorova imat će centralizirani sloj u svrhu postizanja bržih ponavljanja testiranja otpornosti na scenarije i prilagodbi algoritma konsenzusa za potrebe Pi mreže i njezine globalne zajednice (vidi odjeljak – Testnet plan). Ova početna verzija čvora prvi je korak ka izgradnji Pi Testneta i na kraju potpuno decentralizirana glavna mreža.

Ova verzija čvora uključuje dva sučelja: sučelje čvora i sučelje Pi aplikacije za radnu površinu. Ovisno o razini sudjelovanja definirane u donjem odjeljku, Pioniri mogu u skladu s tim koristiti dva sučelja. Svaki mobilni korisnik može preuzeti softver čvora na svoje računalo i koristiti svoje radno sučelje Pi aplikacije, jer je slično sučelju mobilne aplikacije, te će omogućiti korisnicima da provjeravaju stanje Pi računa, gledaju medijski sadržaj i koriste Pi chat na svom osobnom računalu. Svaki Pionir također se može prijaviti kao čvor kroz sučelje čvora i tamo instalirati komponentu blockchaina. U početku će postojati Faza odabira (vidi odjeljak – Testnet plan) od strane Core Teama za kalibraciju kriterija za odabir čvorova na temelju pouzdanosti i povezanosti uređaja. Kada Core Team odabere čvor, morat će proći KYC da bi služio kao čvor na Testnetu. Pogledajte više detalja u odjeljku ispod: Proces odabira za čvorove i super-čvorove.

Razine sudjelovanja čvorova

Trenutno postoje tri razine sudjelovanja za Pionire da koriste Pi Node softver na svojim računalima.

Računalna aplikacija

Računalna aplikacija odnosi se samo na korištenje desktop sučelja Pi aplikacije softvera čvora. Omogućuje Pionirima koji žele komunicirati s Pi aplikacijom sa svojih računala, pa ima slične funkcionalnosti s mobilnom aplikacijom. Na primjer, mnogi Pioniri ranije su izrazili želju da koriste o Pi putem računala, a ne putem telefona. Stoga smo dizajnirali stolno sučelje Pi aplikacije na softveru Pi Ćvor i kombinirali to sučelje sa softverom za čvor. Također, u budućnosti će se Pi aplikaciji dodavati više funkcionalnosti, npr. platforma za aplikacije i različite aplikacije na platformi, nekima od njih se može lakše pristupiti putem kompjutora nego mobilne aplikacije.

Čvor

Čvor znači da Pioniri pristupaju sučelju Čvira, dovršavaju instalaciju potrebnih tehničkih priprema na temelju uputa i uključuju / isključuju sučelje čvora kako bi njihovo računalo bilo dostupno za pokretanje komponente blockchain nakon što je odabrano da bude čvor. Iako ne sudjeluju u konsenzusu, provjeravaju valjanost blockchaina i dostavljaju transakcije kako bi se zabilježili u blockchainu. U budućnosti kada se Pi blokovi prošire na više od osigravanja distribucijske knjige, čvorovi će se proširiti i na računala koja uključe doprinos kolektivnim hardverskim resursima mreže kao što su računanje, pohrana i propusnost.

SuperNode

SuperNode su okosnica Pi Blockchaina. Odgovorni su za postizanje konsenzusa na temelju algoritma za upis ispravne transakcije u distribucijsku knjigu Pi, uz sve odgovornosti koje obavlja čvor. Oni su također odgovorni za osiguravanje drugih SuperNode i čvorova najnovijeg stanja blockchaina. SuperNode također koriste sučelje čvora i u početku ih bira Core Team. Moraju biti povezani na mrežu 24/7 i imati pouzdanu internetsku vezu.

Pogledajte tablicu u nastavku za sažetak tri razine sudjelovanja u softveru Pi Node i hardvera i softvera zahtjeva za računala na svim razinama sudjelovanja.

tehnički zahtjevi

*Preciznije definirani Hardver i Softver za Pi čvorove zahtijevat će dodatne podatke iz početnog testnet čvorova u fazi odabira definiranu u nastavku u Testnetovoj mapi o načinu na koji čvor djeluje na različitim hardverskim i softverskim konfiguracijama.

**Pri instaliranju čvora na Windows, Microsoft Defender SmartScreen može prikazati upozorenje kada se nova aplikacija preuzima. To će vjerojatno biti slučaj za Pi Node zbog naše velike korisničke baze. Kako će sve više Pionira prihvaća instaliranje Pi Node softvera, Microsoft Defender prestat će prikazivati ovo upozorenje.

Proces odabira za čvorove i super-čvorove

Da biste se prijavili za posluživanje kao čvor ili SuperNode na Pi-jevom testnetu:

  • Preuzmite i instalirajte softver Pi Node na svoje računalo
  • Ispunite molbu za Pi Node unutar softvera Pi Node
  • Instalirajte tehničke pakete na temelju uputa iz sučelja čvora i nastavite s radom softvera onoliko koliko vam odgovara (Može se izvoditi u pozadini.)
  • Core tim će tada odabrati čvorove i superČvorove na temelju kriterija definiranih u sljedećem odjeljku.

Tijekom sljedeća 3 mjeseca odabrani podnositelji zahtjeva za čvor SuperČvor bit će informirani putem sučelja. Broj odabranih pionira odredit će se brojem prijavitelja koji udovoljavaju kriterijima za odabir navedenim u sljedećem odjeljku.

Kriteriji za odabir čvorova i super-čvorova

Nakon početnog razdoblja probira, Čvorovi i SuperČvorovi bit će odabrani na temelju sljedećih kriterija. Iako će se oba ocjenjivati prema sličnim kriterijima, prag za Čvorove bit će niži od SuperČvorova.

  • Vrijeme rada (npr. online 24/7)
  • Dobra internetska veza (brza i stabilna)
  • (u početku) mogućnost otvaranja portova na lokalnom ruteru
  • Odgovarajući procesor i memorija (provjerite u tabliciza preporuku)
  • Prethodni doprinosi Pi zajednici
  • Sigurnosni krugovi

Na temelju vaše pouzdanosti čvora i pouzdanosti u Pi mreži, bit ćete pozvani u KYC. Kandidati koji budu ispunili KYC bit će upisani kao SuperČvor i čvor u Pi-ovom testnetu.

Tijekom početnog testneta, glavni je cilj testiranje algoritma konsenzusa mreže. Iako neće svi Pioniri imati hardver, softver i pouzdanost mreže za sudjelovanje u početnom Testnetu, Pi uvijek nastoji biti što uključiv. Svi Pioniri i dalje će moći sudjelovati putem Pi-ove mobilne aplikacije. Nadalje, s vremenom također želimo poboljšati dostupnost uloge čvora razvijanjem dodatnih načina na koje pioniri mogu doprinijeti mreži.

Testnet plan

Testnet če se sastojati od tri faze

plan

Faza odabira

Core Team će pokrenuti algoritam konsenzusa s Pionirima koji su se prijavili za Čvorove i uspješno dovršili instalaciju svih potrebnih paketa za blockchain komponentu na svojem računalu. Ovi testovi omogućit će nam razumijevanje zahtjeva za pojedine čvorove potrebne za postizanje pouzdane i sigurne mreže (npr. hardver, vrijeme rada, propustnost, stabilnost veze itd.). Iako se nadamo da ćemo uključiti što više pionira pri definiranju zahtjeva čvora, dostupnost i pouzdanost pojedinih čvorova u mreži utječu na sigurnost i život mreže. Stoga moramo uravnotežiti dva gornja aspekta testiranjem u fazi odabira i pravilno definirati pragove za Čvorove i SuperČvorove.

Faza Revizije

Faza revizije sadržavat će učestali proces dviju aktivnosti: testiranje scenarija i revizija algoritma konsenzusa. Testiranje scenarija odnosi se na testiranje otpornosti na algoritam konsenzusa, njegovu nadogradivost i konfiguracije s obzirom na različite scenarije. Podaci dobiveni testovima scenarija dati će smjernice o tome gdje i kako trebamo revidirati i prilagoditi algoritam konsenzusa kako bismo osigurali sigurnost, poboljšali životni vijek i postigli nadogradivost.

Ovaj brzi, učestali postupak važan je za postizanje poboljšanja u algoritmu konsenzusa kako bi se zadovoljile potrebe Pi mreže. Stoga tijekom ove faze, blockchain komponenta ove verzije čvora sadrži centralizirani sloj koji će Core timu brzo dodijeliti simulirane podatke mrežnog grafikona i konfiguraciju različitih čvorova za učinkovitije testiranje širokog raspona scenarija i stanja mreža. Na primjer, umjesto da se oslanja na trenutne podatke iz sigurnosnih krugova radi testiranja algoritma konsenzusa, što je samo jedan scenarij, ova značajka omogućuje Core timu da stvori stotine ili čak tisuće scenarija kvoruma dodjeljivanjem simuliranih sigurnosnih krugova različitim čvorovima u mreži. Zanimljivi scenariji uključuju i: Što se događa ako se polovica mreže izolira? Što se događa kada postotak čvorova u mreži naglo ispadne ili uđe u mrežu? Ovaj centralizirani sloj bit će uklonjen iz glavne mreže nakon što odsluži svrsi testiranja.

Zauzvrat, podaci dobiveni tim testovima mogu poslužiti kao revizija algoritma konsenzusa. Pi će se suočiti s jedinstvenim izazovima dok prilagođava i skalira Stellar Consensus Protocol kako bi zadovoljio potrebe Pi blokchaina (npr. Veliki broj sudionika, široko rasprostranjeno, osobno računalo kao čvorovi, ugradnja povjerljivog grafa generiranog od mobilnih rudara itd.) Faza revizije omogućit će mreži da testira stvari poput nadogradivost poruka i procesa glasovanja mreže, istovremeno održavajući sigurnost i život. Aktivnost revizije konsenzusnih algoritama podrazumijeva analizu podataka i istraživanje radi inovativnih rješenja prilagođenih potrebama Pi mreže.

Testnet

Testnet će bit  faza kada različite vrste čvorova aktivno izvršavaju odgovornosti definirane u gornjim tablicama (vidi odjeljak Razine sudjelovanja čvorova). Čvorovi će moći podnijeti testiranje transakcija koje se bilježe na distribuiranu knjigu pomoću čvorova putem algoritma konsenzusa. Svrha je i dalje testiranje performansi mreže, ali sa stvarnim podacima iz sigurnosnih krugova koje generiraju mobilni rudari i stvarnim aktivnostima sudionika mreže. Sadrži i učestale postupke testiranja, analizu podataka, uklanjanje pogrešaka, reviziju i inovacije radi postizanja sigurnosti i rješavanja živosti i nadogradivosti.

Node FAQ

Koja je povezanost između softvera Pi čvora i mobilne aplikacije Pi mreže?

Čvorovi i mobilne aplikacije se međusobno ne isključuju, ali se međusobno nadopunjuju. Prijavit će te se u softver Čvora putem mobilne aplikacije, što znači da i računalna i mobilna aplikacija pokazuju na isti Pi račun. Kao Pi pravilo, jednoj će osobi biti dozvoljeno imati samo jedan Pi račun, a od sada bi jedan račun trebao imati samo jedan čvor. Mobilno rudarstvo može se pokrenuti samo s mobilne aplikacije, dok će nam sučelje Pi aplikacije na računalu omogućiti provjeru salda, chat i gledanje bilo kojeg medijskog sadržaja na početnom zaslonu. Bez obzira ima li račun čvor ili ne, to ne utječe na funkcionalnost mobilne aplikacije.

Kakav će utjecaj imati čvor na moj uređaj? Hoće li crpiti moj CPU i bateriju?

Ako ne uključite dio Čvor ili SuperČvor, tada je utjecaj minimalan, troši vrlo malo CPU-a, memorije ili mrežnog prometa, čineći ga dostupnim svima. Uključivanje Čvora ili SuperČvora funkcionalnosti upotrebljavat će CPU, memoriju, hard disk i mrežne resurse. Tijekom Testneta prikupljat ćemo podatke kako bismo jasnije odredili utjecaj pokretanja Čvorova na određenim uređajima.

Hoće li biti nagrade za pokretanje Pi čvora?

Jedan od ciljeva Pi Testneta je utvrditi koja bi nagrada trebala biti za pokretanje čvora. Dok prikupljamo relevantne podatke potrebne za određivanje najprikladnijeg mehanizma, neće biti nikakvih nagrada za rudarstvo za Testnet čvorove.

Je li Pi Čvor Software Otvorenog Koda?

Blok komponenta čvora bit će otvorenog koda. U tijeku smo uređivanje spremišta github-a kako bismo mogli nastaviti s otvorenim izvorom. Naš je cilj održati popis otvorenih pitanja izravno u spremištu github-a kojem će članovi zajednice moći dati svoj doprinos, ako žele. Ostanite u toku.