Kako verificirati račun?

Postoje dva načina za verificirati račun:

  1. Putem Facebooka
  2. Putem broja telefona

verifikacija racuna

Verifikacija računa Facebookom je prilično jednostavna. Dovoljno je na profilu odabrati opciju “Facebook verification” i povezati postojeći Facebook račun sa Pi računom.

Za verifikaciju računa telefonskim brojem potrebno je opet iz profila odabrati opciju “Phone verification”. Na idućem koraku vam nudi dvije opcije. Prva opcija je za državljane Amerike i Kanade i tu opciju NE ODABIRETE! Pod opcijom 2, odaberite Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom) i stisnite START. Otvorit će se skočni prozor na kojem je potrebno stisnuti dugme “Open SMS” nakon čega će vam se na vašem telefonu otvoriti aplikacija za slanje poruka.

Kod će biti upisan, kao i broj na koji treba poslati SMS. VAŽNO: ručno maknite dvije kose crte iz broja jer vam u protivnom SMS neće proći, a uredno će vam biti naplaćen.

Pošaljite poruku i vratite se u aplikaciju. Ako je sve u redu, trebala bi vas dočekati obavijest da vam je račun verificiran.

Možete i pogledati video tutorial o toj temi: