Trebaju li mi dvije verifikacije?

Ne. Samo jedna je dovoljna. Potrebno je napraviti jednu od dvije opcije, bilo koju.

U nekim slučajevima je moguće napraviti dvije verifikacije, ali od toga nemate koristi jer prilikom prijave na račun moči će te odabrati samo jednu opciju, tj jednu od verifikacija, ne i obje.