Što je IAT?

IAT (In App Transfer) je opcija koju je testna skupina od otprilike 300 ljudi dobila da testiraju i ispitaju slanje i primanje Pi unutar aplikacije.

Zbog moguće zloupotrebe (prodaja Pi na za novac), Core Team je odlučio da prije mainnet faze neće davati IAT Pionirima, već će se kroz DAPP (decentralizirane aplikacije) obavljati kupnja proizvoda ili usluga u zamjenu za Pi.