Što je Earning Tim?

U Earning Tim spadaju svi oni koje ste pozvali da se priključe u aplikaciju sa vašim kodom/linkom i svi oni koji su vaš kod upisali prilikom priključivanja.

Vaš Earning Tim možete vidjeti pritiskom na treću ikonu odozgo (dvije osobe je slikica), ili pritiskom na meni i odabirom opcije Earning Team.

Earning Tim

Više o Earning Timu možete pronaći u FAQ.