Što ako ne napravim KYC?

U koliko želite raspolagati iznosom koji ste sakupili, u jednom trenutku (kada vam se to omogući) morati čete napraviti KYC. U protivnom, kada dođe faza 3 a vi niste napravili KYC (iako ste mogli), vas račun i svi vaši Pi bit će izbrisani.