Neaktivne osobe u timu

Svakoh 16 sati možete koristiti opciju “ping inactive” koja će svim osobama u vašem Earning Timu poslati notifikaciju na mobitel da im je ciklus istekao i da bi trebali nastaviti rudariti.

U koliko poznajete osobe koje su se uključile sa vašim kodom i koje su u vašem Earning Timu, može pokušati kontaktirati ih direktno. Imajte na umu da ne želite biti nametljivi ili dosadni jer će te na taj način odbiti osobu i postoji mogučnost da je zauvijek izgubite.