Koliki je total supply?

Total supply nije moguće izračunati jer će on ovisiti o više čimbenika:

  • broju Pionira
  • broju ciklusa svih Pionira
  • broju članova koje su uključili
  • broju ciklusa koje su ti članovi odradili