Grafička priprema

graficka priprema

Dizajn logotipa i vizitki, grafička priprema i izrada vizitki. Izrada je print, laminacija i izrezivanje na dim.

  • Logo (dizajn)- 20 Pi
  • Vizitka (dizajn i grafička priprema za tisak) – 20 Pi

Izdrada vizitki (tisak na 300 gramskom papiru te rezanje na dimenziju 90x50mm):

  • Jednostrano – 0.13 Pi/komad
  • Obostrano – 0.2 Pi/komad

10% popusta za registrirane korisnike.

Mogućnost kupnje za kune za registrirane korisnike.

Narudžbe i info na Discord: dlehner